Min kunskap om vårt samhälle

Min kunskap om vårt samhälle
Forlag: Lära Förlag
Utgivelsesar: 2012
Antall sider: 102
ISBN/EAN: 9789187139000
Sprak: Svensk
Forfatter: Catrin Ankh
Kategori: E-bøker

Min kunskap om vårt samhälle är ett basmaterial i samhällskunskap för gymnasiesärskolan.
I ?Min kunskap om vårt samhälle? är eleven utgångspunkten, utifrån den egna erfarenheten och vardagen byggs kunskapen om det omgivande samhället.


All inlärning ska ske ur elevens perspektiv, för en ökad förståelse för omvärlden.


Boken är en textbok, som varvas med frågor, korsord och övningar.
Då eleverna ska lära sig att förstå och ta del av sin omvärld, kommer många uppgifter i boken bli personliga, tex personuppgifter, hur man gör för att hitta vårcentral närmast hemmet, och vilken information man måste ha tillgänglig när man ringer dit.
Tanken är att eleverna, efter läsåret, ska vilja spara boken och återvända till den i de situationer där den kan behövas. situationer där den kan behövas.

Till boken finns även kopieringsmaterial och lärarhandledning med förslag på lektionsupplägg. Hämtas som pdf från www.bokverkstan.se

Rovdyrnyheter mai 2005. 31 Mai 2005. Stopper ørnejakt. Den omstridte kongeørnjakta på Oppdal ble i går kveld stoppet av Direktoratet for Naturforvaltning.