Matte overalt 1

Matte overalt 1
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Utgivelsesar: 2010
ISBN/EAN: 9788252176230
Sprak: Nynorsk
Forfatter: Odd Tore Kaufmann, Audun Rojahn Olafsenog Kari Rikheim
Kategori: E-bøker

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid. Matte overalt - formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen - motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon - gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisning Lærarrettleiinga har faksimilar av sidene i grunnboka og er lett å bruke i klasserommet. På alle oppslaga finn du læringsmål, utstyrsliste, pedagogiske tips og instruksjonar til alle oppgåvene. Det er forslag til varierte og motiverande aktivitetar som passar til innhaldet på kvar side i grunnboka, og differensierte opplegg til «Meir hjelp» og til «Meir utfordring». Ho inneheld mange spennande kopioriginalar til bruk i undervisninga. Innhald: Kapittel 1 Omgrep Kapittel 2 Tala (1-5 og 0) Kapittel 3 Pluss og minus Kapittel 4 Former og mønster Kapittel 5 Tala (6-10) Kapittel 6 Pluss og minus Kapittel 7 Tabellar og diagram Kapittel 8 Tala (11-20) Kapittel 9 Kjøp og sal Kapittel 10 Måling Kapittel 11 Kan eg dette? Konkretiseringsmateriell: Alle som kjøper lærarrettleiinga får gratis konkretiseringsmateriell til ein verdi av kr 606,-. Følg instruksjonen i lærarrettleiinga for å bestille materiellet frå forlaget.

Former. Klokke.

Penger Former. Klokke.

Pengar Velkommen til matte.no. I tillegg til egenprodusert stoff finner du her linker til andre nyttige nettsider innen faget matematikk.

Siden blir bare periodevis oppdatert FLOWERPOWER. DESIMALTALL / BRØK : SIGMA PRIME. PRIMTALL / FAKTORISERING [ Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 . "Alle" ønsker hjelp og løsninger på mattestrevet: "Hvordan fatte matte" gikk rett til topps på salgslistene, og etter kun 3 dager i salg ble det bestilt ny Basic Matte eX er for deg som ønsker å bli flinkere i matte på ungdomsskolen og videregående! Basic Matte eX er Norges første komplette e-læringssystem! VG har den siste tiden satt søkelys på pengebruken i Norges Fotballforbund (NFF). Generalsekretær Kjetil Siem uttalte søndag at han ønsket å legge. Kartlegging algebra (bokstavregning) (Oppgavene er hentet fra DSL-Matte. Med dette programmet får du en mer detaljert vurdering av dine. matematikkportal for Internettressurser. Addisjon 1: Addisjon med og uten tierovergang. Ingen tall større enn 50. Den ene addenden er mindre enn 10 reklamehefte 3 oppgaVeR 1) Lag en liste over ting du ønsker deg. diskuter i klassen om det er reklame for produktet som har påvirket ønskelisten.