Epok Historia 2&3

Epok Historia 2&3
Forlag: Interskol förlag
Utgivelsesar: 2010
Antall sider: 296
ISBN/EAN: 9789173069168
Sprak: Svensk
Forfatter: Birgitta Thulinog Sten Elm
Kategori: Pedagogikkog Fagbøker

Ur innehållet
Historia att beskriva det förflutna,
historiebruk, källor, olika historiska
tolkningar
Historieskrivning, med källkritiska
arbetsuppgifter. Historia genom
tiderna – huvudkapitel
Att arbeta med historia
Så här gör man ett fördjupningsoch
tema arbete i historia
Historisk fördjupning. Hästen –
en faktor i historien, Drömmen
om ett enat Europa, Jugoslaviens
upplösning, Folkmord, Det kalla
kriget, Kina
Byggnader och minnesmärken –
en spegling av samhället
Temaarbete. Teman: Civilt motstånd.
Den röda färgen, makt och
skönhet genom tiderna. Människovärdet.
Terrorism. Resursernas
påverkan på historien. Kvinnomakt
förr och nu. Populärkultur.

Fagstoff: Fagstoffside om naturalismen som litterær epoke - En variant av realismen Naturalismen er ei litterær retning som oppstod i Frankrike omkring 1870. I.