Eating Disorders

Eating Disorders
Forlag: Taylor & Francis Ltd
Utgivelsesar: 2016
Antall sider: 238
ISBN/EAN: 9781138169722
Sprak: Engelsk
Forfatter: Laura J. Goodmanog Mona Villapiano
Kategori: E-bøker

Two seasoned clinicians with years of experience in the treatment of eating disorders offer this practical tool and adjunct to one-on-one and group therapy. In a readable style, the authors take the reader on a journey toward better mental and physical health, as well as provide an important understanding of eating disorders. This Workbook encourages self-paced learning and practice. The authors guide the reader through a greater consideration of body image, compulsive exercising, and personal and societal relationships. The Workbook also explores complicated issues having a direct effect on the eating disorder, including trauma, depression, abuse, and the media.

Høst 2017 Villa SULT-utdannelsen. Villa SULT- utdannelsen er en utdannelse i psykoterapi for spiseforstyrrelser. Utdannelsen er en innføring i både teori og praksis. Referanser. Garner, D.

M. (1991). Eating Disorder Inventory-2.

Professional manual. P.O. Box 998/Odessa, Florida 33556: Psychological Assessment Resources Inc. Om oss. Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser ble etablert som ideell stiftelse av Pål Georg Gundersen og Finn Skårderud i 2014. Organisasjonen er en. Inger HalvorsenTone Bergwitz Neste planlagte revisjon for dette kapittelet: 2016” Faglig Veileder tilbyr en ramme for vurderinger og beslutninger ved diagnostikk og. Depresjon hos barn/unge Depresjoner hos barn og unge kan ytre seg som hos voksne i form av senket stemningsleie, endret selvfølelse og aktivitetsnivå. Altfor få leger, tannleger og psykologer kan tale hypnosens sak overfor myndigheter.

Dette kan ha betydning for kommende endringer i norsk lovgivning. Overvekt og fedme Studier viser at ca. hver femte voksen person i Norge har en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 30, som er definisjonen på fedme.