Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling
Forlag: Studentlitteratur AB
Utgivelsesar: 2015
Antall sider: 331
ISBN/EAN: 9789144105543
Sprak: Svensk
Forfatter: Ola Jingrydog Lotta Segergren
Kategori: Jus

Fastighetsmäklaryrket är idag en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden. För att bli en framgångsrik fastighetsmäklare bör man 
förhålla sig reflektivt till dessa olika funktioner och alltid sikta på 
att agera korrekt utifrån juridiska, etiska, affärsmässiga och medmänskliga perspektiv.

Fastighetsförmedling innehåller två parallella spår: förmedling respektive juridik. Förmedling består i sin tur dels av själva utförandet av uppdraget, dels av försäljning, som är förutsätt
ningen för att förmedlingen ska kunna komma till stånd. Man 
måste kunna sälja sin tjänst för att få ett förmedlingsuppdrag 
att utföra.

Fastighetsmäklarlagen och övriga rättskällor som är 
tillämpliga på mäklarens arbete behandlas utförligt och med ett rättsvetenskapligt anslag, bland annat med belysande rättsfallsreferat.

Boken behandlar även annan juridik som aktualiseras i samband med överlåtelse och förmedling av fastigheter och bostadsrätter, såsom köparens och säljarens 
ansvar för faktiska fel, bostadsrättslagens ansvarsfördelning 
mellan förening och medlem, servitut och samtycke från 
make eller sambo vid överlåtelse.

Denna nya upplaga är utökad med bl.a. fler rättsfall samt 
fördjupningar och förtydliganden på flera områden.

Boken vänder sig till såväl fastighetsmäklarutbildningarna 
som andra, såsom mäklare och jurister, som arbetar med fastighetsmäklarfrågor.

Övningsbok

Ønsker du å kjøpe eller leie eiendom i Sverige? På denne siden finnes en omfattende oversikt over formidlere av bolig i Sverige. Michel Penneman via Plastolux Et interessant interiør består alltid av flere forskjellige materialer. Glatte, grove, myke og harde materialer i kombinasjon kan. Vann er det viktigste vi har!. Ved kgl. res av 24. mars 2017 fikk GLB fornyet tillatelse til regulering av fjellsjøene i Mesnavassdraget (Reinsvatnet, Mellsjøen.

Det er vi som lager kommunikasjon som gjør at noen velger et hjem. Hos oss får du det du trenger for å selge ditt eiendomsprosjekt. spaniaavisen.no - for oss på Costa Blanca. Tabarca er et populært utfartssted for spanjoler som kommer sjøveien i sine båter. Värdera din bostad Vi ger dig en kostnadsfri värdering, om du funderar på att sälja. Det finns flera faktorer som spelar in som påverkar värdet på. Ska du sälja, värdera eller köpa bostad eller fastighet? Vi har koll på läget och hjälper dig med en lyckad affär. Här hittar du Bostäder som våra mäklare på Svensk Fastighetsförmedling har till salu