Dialektar i Noreg

Dialektar i Noreg
Forlag: Cappelen Damm
Utgivelsesar: 2005
Antall sider: 232
ISBN/EAN: 9788276346831
Sprak: Nynorsk
Forfatter: Martin Skjekkeland
Kategori: Språk

Dette er ei ny og revidert utgåve av boka Dei norske dialektane (1997). Endringane i forhold til den førre boka er så store at boka nå har fått ein ny tittel.

Norsk talemål er prega av stor variasjon, det gjeld både geografisk og sosial variasjon. Dialektar i Noreg dreier seg i all hovudsak om den geografiske variasjonen me finn i talemålet, og forfattaren gjev eit oversyn over tradisjonelle særmerke i norske dialektar.

Boka drøftar årsakene til at talemålet endrar seg, og gjev opplysningar om dialektutviklinga i Noreg dei siste tiåra. Boka tek også for seg generelle endringar i bymåla våre.

Forfattaren refererer ulike syn på korleis ein best kan få til ei inndeling av dialektane. Mot slutten av boka er det ei oppsummering av dei tradisjonelle språklege særdraga me finn innafor ulike delar av det norske målområdet.

Totalt sett tek boka opp fleire disiplinar innafor norskfaget, både norrønt, dialektkunnskap og språkhistorie.

Dialektar i Noreg er meint å kunna brukast som lærebok eller hjelpebok i dialektkunnskap og språkhistorie for studentar i norsk språk på universitet og høgskular. Ho kan også høva som oppslagsbok for alle som er interesserte i norske dialektar.

I Norge finner vi mange ulike dialekter, varianter av norsk talemål som brukes innenfor et geografisk område. Norge har ikke et offisielt standardtalemål, og det. Kjøp 'Dialektar i Noreg, tradisjon og fornying' av Martin Skjekkeland fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet 9788276346831 Dialekter i Norge. Hovedmeny En prøve i dialekter Sammenligne dialekter Litt historikk Omtale Til læreren Dialekt og målemerker. I Norge har de fleste dialektene to ulike ordmelodier. Dette er til en viss grad en språklig luksus, for en kan godt gjøre seg forstått uten å beherske disse. Skrevet av Eir Vatn Strøm. I Norge har vi mange dialekter. De er delt inn i to hoveddialektområder; østnorsk og vestnorsk. Videre er disse er delt inn i fire. Norge i en særstilling. I Norge bruker vi dialekt i flere sammenhenger enn i noe annet land i Europa. Der det i andre land er vanlig å bruke et normalisert. I januar i år tok Lønsj-programleder Rune Nilson en improvisert reise langs Norges kyst, hvor han imiterte dialekten på alle steder han besøkte.

De norske dialektene har tradisjonelt blitt delt i to grupper: østnorsk og vestnorsk. Til østnorsk har man regnet dialektene på Østlandet og i Trøndelag, til. Det er, som andre sier, umulig å svare på. Å regne med at det finnes like mange dialekter som kommuner er alt for grovt til å være korrekt, da mange kommuner har. VESTLANDSK: ØSTLANDSK: TRØNDSK: NORDNORSK: Fylker: Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. Telemark Vestfold/Østfold Akershus Buskerud