Vår tids moderne tider

Vår tids moderne tider
Forlag: Universitetsforlaget
Utgivelsesar: 2017
Antall sider: 243
ISBN/EAN: 9788215028071
Sprak: Bokmål
Forfatter: Anne Lise Ellingsæter
Kategori: Sosiologi

Filmen «Modern Times» fra 1936 handler om å overleve i en moderne industrialisert verden. I dag er Chaplins visualisering av kampen mellom mann og maskin fortrengt av andre bilder: Fabrikken er erstattet av tjenesteytende virksomheter, sammenstøt mellom jobb og familie preger hverdagsdramatikken. Denne boka tar pulsen på vår tids moderne tider, på det norske postindustrielle arbeidslivet og de prosesser det formes av i begynnelsen av det 21. århundret.

Lønnsarbeidets tidsdimensjoner - arbeidstid som sosial institusjon, sosial praksis og kulturell kategori - er analysens plattform. Arbeidsliv og arbeidstidsspørsmål befinner seg midt i faglige kontroverser over fortolkning av den moderne samfunnsformasjonen: I hvilken grad og på hvilke måter forandres lønnsarbeidets tidsdimensjoner? Og hvordan påvirker det befolkningens livsløp og hverdagsliv? Etterkrigstidens industrielle arbeidstids-regime undermineres fra flere kanter.

Det knaker i den fremvoksende postindustrielle tidsorden - strukturelt og kulturelt. Men den postindustrielle vrien på moderne tider har dype avtrykk fra den norske samfunnsmodellen.

Denne 2. utgaven av boka er gjennomgående oppdatert, særlig med hensyn til de senere års utvikling i arbeidstidspolitikk og arbeidstidsordninger. Den er også utvidet med tabeller og figurer som illustrerer viktige trekk ved denne utviklingen.

Hvorfor havnet CO2 debatten hvor den er i dag i verdenspolitikken? Ved jordens tilblivelse (4-5 milliarder år siden) besto atmosfæren av ca 80% eller 800 000 ppm CO2. Av Dag Risdal 1) Sangens og musikkens funksjon i det kristne arbeid.

Ut fra det hovedsynspunkt vi har lagt til grunn i denne boken, skal de forskjellige. Særemne om Knut Hamsun Særemne som tar for seg bøkene Sult, Victoria og Markens grøde.

Ser også på Knut Hamsuns betydning for dagens moderne litteratur. Fagstoff: Om ulike typer sagn. - Lokalsagn og vandresagn Et lokalsagn er knyttet til et bestemt sted, bestemte personer eller en bestemt hendelse. Et vandresagn er ei. Le Journal des Scavans var det første vitenskape- lige tidsskriftet i Europa. Det kom ut for første gang i 1665. Navnet uttales lø sjornal de savå. Adverb er ord som uttrykker forskjellige omstendigheter som tid, sted, grad eller måte i forbindelse med andre ord eller uttrykk. Navnet gjenspeiler denne. Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap? av Leif-Runar Forsth. Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002. Sammendrag. Denne oppgaven stiller. Troen på utenomjordiske – i skjæringspunktet mellom religion og science fiction. For mange er UFO-er og utenomjordiske vesener noe som hører hjemme i. A Global Language - English The British Empire - How did English become a world language? - Origin of the global language.

Muntlig eksamensoppgave i 2012. Efter nogen tids forberedende øvelser i "Samfunnsbladet", og efter oftere at have påhørt de diskussisioner, som førtes på Treschows kafé eller hos Ingebret" Man.