Frontsøstre

Frontsøstre
Forlag: Cappelen Damm
Utgivelsesar: 2015
ISBN/EAN: 9788202503550
Sprak: Bokmål
Forfatter: Vegard Sæther
Kategori: Lydbøker voksne

Her fortelles en annerledes historie om kvinners innsats under 2.

verdenskrig. Hva motiverte noen til å bli frontsøstre, hvordan utøvde de sin tjeneste, og hva ventet dem da krigen var slutt? Rundt 450 norske frontsøstre ble dømt som landssvikere. Sæther vurderer de nylig frigitte saksdokumentene i et bredt perspektiv, og gir for første gang en samlet presentasjon av frontsøstrenes plass i norsk krigshistorie.

Forsoning etter 2.

verdenskrig: NS-BARN SOM FORSØMT GRUPPE I ETTERKRIGSTIDENS NORGE. Grosås Retreatsenter, Iveland, 8-10 juni 2012. Referat fra forsoningsmøter: De norske frontkjemperne – hva litteraturen sier og veien videre. av Ivo de Figueiredo. I årene 1941 til 1945 lot omkring 6000 nordmenn seg verve for å delta i.