Himmel och pannkaka 2

Himmel och pannkaka 2
Forlag: Sanoma Utbildning
Utgivelsesar: 1994
Antall sider: 48
ISBN/EAN: 9789162206987
Sprak: Svensk
Forfatter: Åsa Lennartssonog Jan Sundström
Kategori: E-bøker

För att klara uppgifterna i Himmel och Pannkaka måste de läsa instruktioner och texter. Här finns många tillfällen till lästräning.
Att lösa korsord, rebusar och problem roar eleverna.
Himmel och Pannkaka 1-10 har en naturlig progression. I början av häfte 1 arbetar eleverna med enstaka ord. I häfte 3 finns korta faktatexter och sagor. I häfte 7-10 finns faktatexter och sagor på upp till tre sidor. Vissa övningar har långa instruktioner.
Uppgifterna i varje häfte är ordnade i teman som rör allt som kan intressera barn: djur, sagor, bilar, dinosaurier m.m.
Till varje häfte finns ett facit.

Det har vært litt stille på bakefronten her i huset, men det ser ut til å ta seg opp, så kanskje det blir flere bakesøndaginnlegg også etterhvert.