Analys i flera variabler

Analys i flera variabler
Forlag: Studentlitteratur AB
Utgivelsesar: 2005
Antall sider: 439
ISBN/EAN: 9789144038698
Sprak: Svensk
Forfatter: Arne Perssonog Lars-Christer Böiers
Kategori: Matematikk

Boken behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler. Speciellt ingår studiet av vektorvärda funktioner – s.

k. vektoranalys. Framställningen är rik på exempel som visar hur man använder de teoretiska resultaten vid konkret problemlösning. För att underlätta förståelsen av tredimensionella förhållanden har särskild omsorg ägnats figurerna. Många tillämpningar i tekniska och naturvetenskapliga ämnen diskuteras.

Lämpliga förkunskaper är inledande kurser i envariabelanalys och linjär algebra av ungefär den omfattning som är normal vid tekniska högskolor och universitet i Sverige.

I denna tredje upplaga har texten bearbetats på många ställen i syfte att göra den tydligare och mer lättläst.

Övningsbok:

Övningar i Analys i flera variabler

Boken innehåller övningar med lösningar till läroboken Analys i en variabel. Lärobok: Analys i en variabel "Mathema 1 og 2" (2. utgave), og "Vector Calculus" (Sixth Edition), og "Analys i flera variabler" (1/5) "Statics" (Twelfth Edition), og "Mechanics of Materials. Analys i flera variabler: fra. 50,- Arne Persson, Lars-Christer Boiers : Utgitt: 2005. på flera sätt. Dels strävar man. tiva variabler (Pajares & Miller 1995). (bortfall 9.9 %). I uppföljnin gsstudien var tyngdpunkten lagd på analys av I rapporten påpekas att det finns flera mekanismer som orsakar att. vill betona att även om det är justerat för vissa variabler i denna analys. Can we stay forever young? (harvard.edu 3.4.

2008) Befolkningsstatistikk. Døde, 2007 - Ikke økning i forventet levealder (ssb.no 10.4.2008) (Tidligere publisert) Jag kommer från Sverige och är uppväxt med Gunde Svahn med flera och om de. Det finns en sån analys. Nå er det flere variabler som spiller inn i. Hos personer som tidigare haft en eller flera hjärtinfarkter, högt blodtryck eller diabetes är sannolikheten för att symtomen är hjärtsvikt större. Dr. Lange är medförfattare till flera. Under 2012 kommer Dr. Lange främst att arbeta med analys av. första diagnos eller variabler. “Vi är stolta över att ha blivit utvalda efter Casinos grundliga analys av ESL-industrin och dess leverantörer", säger Oron Branitzky.