Teknologi, transport og landbruk

Building Acoustics

Avoid Costly Mistakes for Specialists and Non-Specialists Alike Bad acoustics in buildings is a nuisance that is not dealt with easily. The problem applies just as much to open-plan offices and res...

Mechanical Vibrations

For courses in vibration engineering. Building Knowledge: Concepts of Vibration in Engineering Retaining the style of previous editions, this Sixth Edition of Mechanical Vibrations effectively pres...

Veien til førerkortet

Boka inneholder arbeidsoppgaver til læreboka med samme tittel

Veien til førerkortet. Gratis teoriprøve!. 4. Avsluttende opplæring. I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre...

iPhone boka

Det er ingen tvil om at iPhone er en av de beste smarttelefonene som finnes, og den har blitt enda bedre med innføringen av iPhone 6 og iPhone 6 Plus. Med sine 4,7 og 5,5 tommers Retinaskjermer og ...

Värt att veta om plast

Ulf Bruder, författaren till denna bok har varit verksam i snart 45 år efter sin högskoleutbildning. Han har varit verksam i olika ledande tekniska befattningar både i Sverige och på den globala ma...

Thermal Management of Electric Vehicle Battery Systems

Thermal Management of Electric Vehicle Battery Systems provides a thorough examination of various conventional and cutting edge electric vehicle (EV) battery thermal management systems (including p...

Veien til førerkortet

I serien VEIEN TIL FØRERKORTET, tilbyr vi læreboka TRAKTOR, som dekker alt eleven trenger å vite for å få førerretten for klasse T. Læreboka dekker læreplanen og illustrerer ulike trafikksituasjone...

Biodegradable and Bio-Based Polymers for Environmental and Biomedical Applications

This volume incorporates 13 contributions from renowned experts from the relevant research fields that are related biodegradable and biobased polymers and their environmental and biomedical applica...

Lean Implementation

This book will address key organizational issues that must be considered and addressed when implementing Lean business practices. The book offers solutions for many of the challenges, provides a re...

The 33

Ingen omtale

Forvaltningsloven § 33 annet ledd – klageren får delvis medhold i underinstansen. Vi viser til brev 2 og 15 mai 1996 og beklager sent svar. Justisdepartementet. Quality H...

Plattformens hjelpesystemer

Boken er rettet mot hjelpesystemene og deres interaksjon og tilknytning til hovedsystemene. Det er lagt vekt på å gi leseren økt systemkunnskap og innsikt i plattformens oppbygging og spennvidde. D...

Law, Labour, and Empire

Seafarers were the first workers to inhabit a truly international labour market, a sector of industry which, throughout the early modern period, drove European economic and imperial expansion, tech...

Veien til førerkortet

I serien "Veien til førerkortet" tilbyr vi læreboka "Motorsykkel", som dekker alt eleven trenger å vite for å kunne få førerretten for klasse A1- lett, A2 - mellomklasse og A - ...

The Business of Space

This book looks at the space industry from a business perspective, with a focus on international competition. The space industry traces its origins to the middle of last century as a government/mil...

Lev som en bonde : 100 sätt att klara sig själv

Under hela 1900-talet har vi svenskar strävat efter att lämna landsbygden och flytta in till staden. På vägen har vi tappat bort kunskap som förmedlats mellan generationer under lång tid. Men nu...

Fra sender til mottaker

Boka gir en innføring i radiotransmisjon, dvs. bølgeutbredelse, antenner og kabler. Nivå: Noe forkunnskaper om elektrisitet og magnetisme.

Huskelappen. En enkel kommunikasjonsmodell består a...

The MPEG-4 Book

The most complete, focused guide to MPEG-4--the breakthrough standard for interactive multimedia. * The comprehensive, focused, up-to-the-minute guide to MPEG-4 * Practical solutions for next-gener...

Introduction to Petroleum Engineering

Presents key concepts and terminology for a multidisciplinary range of topics in petroleum engineering * Places oil and gas production in the global energy context * Introduces all of the key conce...

The Chemistry of Pollution

Providing a comprehensive introduction to environmental chemistry, this volume presents an excellent overview of the important chemical aspects of pollution occurring in the atmosphere, in water an...

Thermal Energy Storage

The ability of thermal energy storage (TES) systems to facilitate energy savings, renewable energy use and reduce environmental impact has led to a recent resurgence in their interest.

The s...