Arne Perssonog Lars-Christer Böiers

Analys i flera variabler

Boken behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler. Speciellt ingår studiet av vektorvärda funktioner – s.

k. vektoranalys. Framställningen är r...