Kristin Måge Areklett, Synnøve Pettersen, Felicia Røkaasog Hilde Tørnby

Stages 9

Stages 9 følger opp de gode grepene fra Stages 8.

Alle tekstene i læreboka har forslag til førlesingsoppgave (Starting Point). De aktiverer elevens forkunnskaper, forståelse av et tema eller...

Stages 8

Alle tekstene, bortsett fra sangene, er innlest på lærer-cden. De er spilt inn i Storbritannia med et bredt utvalg skuespillere fra aktuelle områder fra den engelskspråklige verden.L...

Stages highlights 10

Stages 8-10 Highlights er kombinerte tekst- og arbeidsbøker i A4-format som letter differensieringen i klasserommet. Lettlestutgavene følger i hovedsak hovedbøkenes struktur, innhold og oppbygning....

Stages 8

Lærerveiledningen er en metodisk veiledning som gir deg didaktiske tips til forarbeid og arbeid med stoffet i klasserommet. I tillegg inneholder den forslag til årsplan, periodeplaner, kapittelprøv...

Stages 9

STAGES 9 følger opp de gode grepene fra STAGES 8. Alle tekstene i læreboka har forslag til førlesingsoppgave ("Starting Point"). De aktiverer elevens forkunnskaper, forståelse av et tema ...

Stages highlights 8

Stages 8-10 Highlights er kombinerte tekst- og arbeidsbøker i A4-format som letter differensieringen i klasserommet. Lettlestutgavene følger i hovedsak hovedbøkenes struktur, innhold og oppbygning....

Stages 10

Alle tekstene, bortsett fra sangene, er innlest på lærer-cden. De er spilt inn i Storbritannia med et bredt utvalg skuespillere fra aktuelle områder fra den engelskspråklige verden.

Lydstoff...

Stages 10

Lærerveiledningen for hvert trinn inneholder pedagogiske opplegg og ideer til arbeidet med tekstene og oppgavestoffet i læreboka. Den byr på mange forslag til aktiviteter som kan brukes i klasserom...

Stages highlights 9

Stages 8-10 Highlights er kombinerte tekst- og arbeidsbøker i A4-format som letter differensieringen i klasserommet. Lettlestutgavene følger i hovedsak hovedbøkenes struktur, innhold og oppbygning....

Stages 10

Læreboka er inndelt i seks kapitler og en referansedel ("Reference Section"). De gode grepene fra 8.- og 9. trinnssboka er beholdt. Det er imidlertid nytt at de fem første kapitlene avslu...

Stages 10

Læreboka er inndelt i seks kapitler og en referansedel ("Reference Section"). De gode grepene fra 8.- og 9. trinnssboka er beholdt.

Det er imidlertid nytt at de fem første kapitlen...

Stages 8

Alle tekstene i læreboka har forslag til førlesingsoppgave ("Starting Point"). De aktiverer elevens forkunnskaper, forståelse av et tema eller antakelse om hva teksten vil handle om. En d...

Stages 9

Lærerveiledningen er en metodisk veiledning som gir deg didaktiske tips til forarbeid og arbeid med stoffet i klasserommet. I tillegg inneholder den forslag til årsplan, periodeplaner, kapittelprøv...

Stages 9

Alle tekstene, bortsett fra sangene, er innlest på lærer-cden. De er spilt inn i Storbritannia med et bredt utvalg skuespillere fra aktuelle områder fra den engelskspråklige verden.

Lydstoff...