Bokmål\ Nynorsk

Anflug 2 Arbeitsbuch

Anflug 2 tar oss med på oppdagelsesferd i den tyskspråklige verden. Vi blir kjent med kultur, geografi, tradisjoner og skikker og ulike sider av samfunnslivet. Læreverket legger stor vekt på aktiv ...

Stairs 3 Utgave 2 CD

Stairs 3 Utgave 2 CD er laget til Stairs 3 Utgave 2 My Textbook, som følger justert læreplan fra 2013. Cd'en inneholder lytteøvelser, sanger, chants, regler og små fortellinger. Flere av tekstene f...

Abakus

Boka gir en veiledning til bruk av læreverket. Alle sidene i grunnbøkene er avbildet med fasit og tips til undervisninga. Har kopioriginaler, spill og prøver.

Interessegrupper. Har du lyst t...

Stairs 6 Teacher´s Book

I lærerveiledningen finner du fagdidaktisk stoff og metodisk veiledning til hvert kapittel. I tillegg får du kopieringsoriginaler og nivådelte kapitteltester. Disse testene hjelper deg til å få en ...

Ord for alt Ny utgave 5 Lærerens bok

Lærerens bok inneholder teoristoff og veiledning. I tillegg fins differensierte kopieringsoriginaler i rettskriving og grammatikk.

Ord for alt Ny utgave 5-7 er Cappelens norskverk for 5.-7. ...

Stairs 1+2 Utgave 2 My English Book

Stairs 1+2 Utgave 2 My English Book (1.-2.

trinn) følger justert læreplan fra 2013 og er en fargerik engangsbok med temaer som bygger på ordbanken. Gjennomgangsfigurene Sam og Sophie pres...

Tekst og kultur

Boken tar for seg begreper, tradisjoner og teorier i de humanistiske fagene og inneholder kapitler om retorikk, semiotikk, estetikk, litteratur og kjønn. Boken viser i tillegg hvordan de humanistis...

Ortopediteknikk vg2

Boken dekker kompetansemålene i læreplan for programområde for fotterapi og ortopediteknikk vg2.
Den tar for seg de tre hovedområdene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkes...

Agora 4

Et språktorg for elevene Agora er et nyutviklet språkverk som viderefører tanker og prinsipper fra det velkjente Språket ditt. Brukere av Språket ditt har bidratt med erfaringer og tilbakemeldinger...

Lær arabisk!

Boka du nå holder i hånden, er skrevet for elever på ungdomstrinnet uten forkunnskap i arabisk. Her finner du tekster med ordlister, oppgaver og enkel grammatikk. Til boka hører en nettressurs med ...

Ordriket

Ordriket 1 - 7 Ordriket er et norskverk for barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede. Kopisamling ...

Eiendomsskatteloven

Boken inneholder kommentarer til bestemmelsene i eiendomsskatteloven.

Også overgangsbestemmelsene til loven presenteres. Boken er skrevet for ansatte i kommuneadministrasjonen, advokater og ...

Antikkens kultur

Læreboka ANTIKKENS KULTUR er delt i fire deler: Vi og antikken, Historia om antikken, Antikkens kultur og Språkkunnskap. Her tilbys oppgaver på ulike nivåer, og illustrasjonene spiller en svært sen...

E2

Hva gjør en tekst god? Hvordan kan jeg bli bedre i engelsk? Er teksten jeg leser nå relevant for eksamen?
E2 består av tre deler som samlet viser elevene hvordan de kan nå kompetansemålene i lær...

Workshop

Grunnboka har en engelskfaglig fellesdel, egne kapitler med fagrelevant stoff, nivådifferensierte oppgaver, tekster med ulik vanskelighetsgrad som møter elever på ulikt nivå, fokus på språklæring o...

Workshop

Hvordan møte elevenes ulike behov? Engelsklærere på yrkesfag har helt spesielle utfordringer. Elevene har samme krav til eksamen som ved studieforberedende utdanningsprogram, og samtidig behov for ...

Zeppelin

Ingen omtale

Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det. Zeppelin og Storebrand utvikler Europas første digitale helseplattform. Utvikling...

Ordriket

Ordriket 1 7 Ordriket er et norskverk for barentrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede. Lærerveilednin...

Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk

Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk er en enkel og helhetlig innføringsbok i design og metode. Boka er skrevet for studenter som begynner på masterstudiet i spesialpedagogikk eller ...

Skriving pågår C

Skriving pågår Lærerveiledning er et unikt hjelpemiddel i skriveopplæringen. Den støtter elevenes skriveprosess fra planlegging til ferdig tekst. Veiledningen beskriver en gjennomtenkt vurderingspr...