Nynorsk\ Bokmål

Vestavind

Heilt frå barndommen har Elias Giske sett tankar ned på papiret. Han har ofte valt verseform. Stemningsfulle stunder ute i naturen og eitkvart som rørte ved kjenslene gav grunnlag for dikt. Desse h...

Maskiner og redskap, bruk og vedlikehold

MASKINER OG REDSKAP BRUK OG VEDLIKEHOLD inngår i Fagbokforlagets læremiddelserie i studieretningsfagene for VK1 Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg. TITLER SOM INNGÅR I SERIEN: Kamperud:...

Kjemiteknikk

Boken er skrevet med målsettingen om å tilfredsstille kravene i læreplanen for teknisk fagskole for faget kjemiteknikk i fordypningsområde prosess på linje for kjemi og prosess. Den er også egnet f...

Skills

FerdigheterSystematisk utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter, med blant annet 18 kurs med konkrete fremgangsmåter, eksempler og oppgaver.
YrkestilpasningUlike bøker for de ulike progra...

Plattformens hjelpesystemer

Boken er rettet mot hjelpesystemene og deres interaksjon og tilknytning til hovedsystemene. Det er lagt vekt på å gi leseren økt systemkunnskap og innsikt i plattformens oppbygging og spennvidde. D...

Fotterapi og ortopediteknikk

Lise Halvorsen, Håvard Høydahl, Jon Anders Hesby, Joseph E. Brunton, Ann Beate Grasdalen

Fotterapi og ortopediteknikk
Kommunikasjon og samhandling
1.

utgave

Kommunikasjon...

Agora 5

Boka har en innledende del hvor du blant annet finner en presentasjon av læreverket, undervisningstips og årsplanlegger. Den metodiske delen har referanser til grunnbok og øvingsbok, og kopieringso...

Dus

Ingen omtale

DUS ble opprettet i 2004 for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. Nå er vi i gang med runde 7, DUS 2016/2017. Vi har utviktlet tekster på forskjellige måter. Dus, si d...

Stofftrykk

Boka gir innføring i enkle teknikker for stofftrykk og batikk. Illustrert. Har litteraturliste og stikkordregister.

Låven - Galleri og Rammeverksted. KUNSTNER: STED: TEKNIKK: Adelsten Norman...

Ouverture 10

Språk åpner dører.

Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressurspe...

Adam og Eros

Adam og Eros er to ord som summerer opp dei to viktigaste linjene i den vestlege kulturhistoria ? den jødiskbaserte kristendommen og den greskbaserte myteverda. I røynda er vår vestlege kultur bygd...

Plantebruk

En bok - tre fag. Læreboka er delt i tre hovedområder og omhandler viktige deler av læreplanens mål for programfagene Plantebruk, Omsetning og Gartnerbedriften på Vg3 gartnernæring. I tillegg til å...

Alltid nær

Tekst og foto: Solgunn M. Flaktveit.
Forfatter: Denne diktsamlinga har eg skrive for dottera mi, Audhild, som brått vart riven bort 17 år gamal. Den skal vera til minne om henne.

Det har ...

A new scoop 5

A New Scoop er eit læreverk i engelsk for 5.-7. trinn. Grunnbøkene i A New Scoop er temabaserte med tekstar som legg til rette for tilpassa undervisning både når det gjeld læringsmetodar og nivå. A...

Jobbe med etikk

Boka gir både ein innføring i allmenn etikk og yrkesetikk, og er illustrert med eksempel frå skole og arbeidsliv. Sentrale etiske omgrep blir forklart på ein oversiktleg og lettfatteleg måte. Samti...

Jordmor

Boken er skrevet på bestilling i forbindelse med Den Norske Jordmorforenings 100 års-jubileum i 2008. Boken inneholder: Vårbarn: Kristine og Anders møttes på en fest i fjor.

Nå skal de bli f...

Akvakultur

Denne boka, Akvakultur - Havbruk i Norge, dekker kompetansemålene for akvakulturfaget for Vg2, og gir deg nødvendige kunnskaper om de grunnleggende arbeidsprosessene knyttet til drift og vedlikehol...

Yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse i apotekteknikk handler om hvordan apotekteknikere arbeider. Apotekdrift bygger på stolte tradisjoner utviklet gjennom tidene. Å selge legemidler er en betrodd oppgave som reguleres a...

Workshop

Hvordan møte elevenes ulike behov? Engelsklærere på yrkesfag har helt spesielle utfordringer. Elevene har samme krav til eksamen som ved studieforberedende utdanningsprogram, og samtidig behov for ...

Tau og tauproduksjon

Boken omhandler tauprodusjon, framstilling, bruksområder og målenheter for tau.

Med ordliste på bokmål og nynorsk. Illustrert.

Tau og tauproduksjon (Heftet) av forfatter Christian Han...